Maskinsjef – Amar Shipping

Vi har følgende fast stilling ledig på vårt servicefartøy Mar Fortune: Maskinsjef Teknisk leder og skal sørge for at skiper sitt tekniske utstyr/komponenter fungerer i samsvar med klasse/styresmakter sine krav Skal sammen med skipsfører bidra til at sikkerhetsstyringssystemer blir fulgt og at det er i samsvar med ISM koden Ansvar for drifts og vedlikeholdsoppgaver for…

Skipsfører – Amar Shipping

Vi har følgende fast stilling ledig på vårt servicefartøy Mar Fortune: Skipsfører Ansvar som skipper for fartøy Ansvar for oppdrag/operasjoner på servicefartøy Skal sammen med maskinsjef bidra til at sikkerhetsstyringssystemer blir fulgt og at de er i samsvar med ISM koden for gjeldene fartøy Ansvar for drifts og vedlikeholdsoppgaver på fartøy Ihht stillingsinstruks for skipsfører…